2023 - BD Mochovská (územní rozhodnutí)

2023 - OU Semice předprostor (studie)

2022 - Viladomy Jenerálka (územní rozhodnutí)

2022 - Ateliér truhláře Petrovice (stavební povolení)

2022 - ZŠ Semice školní dvůr

2022 - Projekční ateliér Řeporyje (realizace)

2022 - ZŠ Semice regenerace parčíku

2022 - Stará pošta Černý Důl

2021 - RD třebenice

Stavba roku Středočeského kraje 2021
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraj 2021 a Zvláštní cena byly uděleny za celkové nápadité prostorové, architektonické, materiálové i celkové stavebně technické řešení i vlastní provedení stavby, která velkoryse a citlivě zapadá do konceptu obce.