... tvoříme prostor pro Váš život ...


Konzultace, posudky

stavební a investiční záměry, stavebně statické posudky, geodetické zaměření, oslunění, osvětlení, hluk, radon, geologie

Návrhy

architektonické návrhy objektů, interiérů, zahrad, design nábytku, návrhy marketingových materiálů, reklamních předmětů.

Projekty

studie návrhu, projekty pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí projekty, projekty skutečného provedení staveb

Inženýrská činnost

Zajišťování správních rozhodnutí a vyjádření, konzultace s úřady, poradenství s nemovitostmi, dozory na stavbách